Aktualności

Kartka z kalendarza
Piątek, 23 października 2020
imieniny Teodora i Seweryna

Klauzula informacyjna RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu, ul.Salezjańska 4, Kopiec 42-125 Kamyk.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email wizytator_fsc@wp.plbądź pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod e-mailem jumperas@poczta.onet.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane.
b) zgodnie z przepisami prawa

Prawa podmiotów danych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86


Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony